Bažina

Bažinatý rybníček na samém kraji lesa má dokládat pozůstatek bažin, které se měly rozkládat po celém lese. 

legendy

Rybníček má dokládat rozsáhlé bažiny, které měly být po celém lese a dobrovolně nebo nedobrovolně v nich ukončil život nejeden pocestný. Duše těchto osob zůstaly v oblasti a vystupují z bažin, kam se snaží svést kolemjdoucí. 

skutečnost

Skutečný výskyt a rozsah bažin je těžko dohledatelný. Jejich historickou existenci bažin potvrzují dobové listiny o založení Českých Budějovic, kde je uvedeno, že město muselo být před stavbou vysušeno a zbaveno mokřin a bažin. Záznamy o bažinách přímo v oblasti lesa nejsou.

Co se týče tohoto konkrétního rybníčku, jde o pozůstatek po městské cihelně, která zde byla v 16. století. Vlastní rybníček je místem, kde se těžila hlína.

fotogalerie