Garáže

Tento objekt byl pravděpodobně zásobovací stanoviště vojenského areálu. Objekt byl dlouho opuštěný, dnes jsou zde garáže.

legendy

V minulosti zde mělo být nalezeno torzo člověka, který měl být zavražděn a schován do rezervoáru s palivem a dodnes je v okolí cítit vůně paliva. 

skutečnost

Informace, které by dokládaly či vyvracely tvrzení, že v garážích bylo nalezeno tělo zavražděného člověka, se nepodařilo dohledat. Vůně paliva zde opravdu cítit bývá. Podle tvrzení starousedlíků, došlo během fungování vojenské kasárny k průsaku rezervoárů s palivem do podzemí, což tehdejší oficiální místa nedostatečně řešili. 

fotogalerie