Černý sloup

Černý sloup se říká božím mukám na křižovatce tří lesních cest u jižního okraje lesa. Jedná se o dřevěný sloupek s plechovou stříškou, nad kterou je železný kříž. Muka zde byly vybudovaná k připomínce nějaké tragické událost, dnes již však není známo jaké.

legendy

Podle pověsti stával v blízkosti strom oběšenců, na kterém ukončilo svůj život několik desítek nešťastníků a také zde byl opakovaně zpozorován Strážce lesa.

skutečnost

Existenci údajného stromu oběšenců se nepodařilo potvrdit. Není doložitelný ani důvod či datum prvního vybudování muk. Ví se pouze, že tyto sloupy se budovaly buď nedaleko tragických událostí, popřípadě na cestách, kde bylo potřeba chránit pocestné.  

fotogalerie