Strom oběšenců

K údajnému stromu oběšenců se váže celá řada legend. Rozchází se příběhy, místem stromu, i tím, zda stále stojí, či zda byl pokácen.

legendy

Jednou z nejčastějších verzí je, že strom stával v blízkosti dřevěných muk (tzv. Černý sloup) a byl po mnoha sebevraždách pokácen s spálen. I v současné době jsou zvěsti, že k okolí tohoto místa slyší hlas, který je nabádá k sebevraždě.

Druhá nejčastější legenda odkazuje na rok 1927, kde byl v Branišově otevřen nový luxusní hotel Praha (budova č. p. 5, v současnosti obecní úřad). Jedněmi z návštěvníků byla mladá dvojice, která si vyrazila na výlet, ale zpět se již nevrátila. Dvojice byla nalezena oběšená na stromu. Na tomtéž stromu byla později nalezena další oběšená žena. Místní obyvatel, pan Kříž, který do lesa chodil na dříví, se rozhodl dění učinit přítrž a příslušnou větev stromu odřízl, rozřezal a doma spálil. Později se mu přihodil úraz, jehož následkem mu zchromla ruka. Místo toho stromu se snažil určit měřením Paranormal tým a strom by měl být na kraji lesa mezi obcí Branišov a Samotou u Petrů.

skutečnost

Dle pátrání Paranormal týmu se nepodařilo najít žádné záznamy o tom, že by na jakémkoliv stromě spáchalo sebevraždy stovky lidí. Záznam o mladé dvojici z hotelu Praha však k dohledání je. Pár zde trávil svou svatební noc ve dvacátých letech dvacátého století, po níž druhého dne byli oba nalezeni oběšeni na jednom stromě nedaleko lesa. I příběh o uřezání jedné větve stromu oběšenců má svůj reálný základ. Potomek pana Kříže potvrdil, že jeho otec opravdu větev pokácel a doma spálil. Ovšem žádné paranormální jevy nebo nehoda, která by mu přivodila doživotní následky, se nekonala. V Branišovské kronice je také veden záznam o oběšených manželech z Č. Budějovic.

V jihočeských listech je popsána také sebevražda T. Lukascheka, který se v lese oběsil. V historických pramenech jsou popsány i další sebevraždy.

fotogalerie

Strom oběšenců podle Paranotmal týmu - dle aktivity přístrojů a citlivosti media

PAVEL KOHOUT

LES BOR

DETEKTIVNÍ PŘÍBĚH Z LESA BOR