Samota U Petrů 

V jihozápadní část lesa (Vlčí jáma) ze severovýchodu je osamocený statek. Jedná se o objekt bývalé hájovny, následně měl statek název U Petrů (v některých mapách označený názvem U Lesa). 

Stavba má patrné prvky selského baroka. Bohužel byl objekt dlouhá léta opuštěný a chátral. 

Před vraty stojí kaple z roku 1915 vystavěná Kateřinou Gramanovou v památku jejího zesnulého manžela Josefa. V jejím interiéru byl oltář s výjevy Anděla strážce, Krista na hoře Olivetské a svatého Václava (zdevastováno bezdomovci). 

Více o kapli >>

legendy

Podle pověsti  zde měla spáchat sebevraždu mladá dívka z nešťastné lásky. Její hrob byl ale prý nalezen prázdný a ji samotnou místní lidé údajně viděli, jak v kápi chodí lesem jako přízrak.

skutečnost

Žádná tragická událost není v oficiálních dokumentech uvedená.

fotogalerie

fotografie cca z roku 2015

fotografie cca z roku 2015

fotografie cca z roku 2018

kaple u samoty U Lesa